Privacitat i Protecció de dades

 

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant LOPD), GESTORIA PERICH (en endavant G.PERICH ) informa a l'usuari/ client que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de G.PERICH.

Les dades de caràcter personal seran utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar demanats, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària via ordinària o electrònica als seus clients o usuaris sobre productes que puguin ser del seu interès. Aquesta acceptació sempre tindrà caràcter revocable.

G.PERICH garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el real Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (en endavant, RMS). Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a G.PERICH eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per a rebre informació dels productes comercialitzats per G.PERICH , així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l'usuari/ client a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per G.PERICH
L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i en el seu cas, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions prevists en la LOPD. Per a exercitar tals drets, i per a qualsevol aclaració, podrà contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a fp@gestoriaperich.com o per fax al . 93 217 47 4.