Assessorament fiscal

Renda, patrimoni, successions, transmissions patrimonials...

Impostos

Empreses i particulars.

Laboral

Seguretat Social, contractació, nòmines...

Estrangers

Residència, fiscalitat, convenis, nacionalitat.

Gestions en organismes públics

PIMES - Mercantil

Creació de petites i mitjanes empreses, confecció de contabilitats...

Documents notarials

Herencies, testaments, apoderaments...

Tràfic

Gestió de vehicles, recursos...

Assegurances

Comunitats, vehicles, llar...

Assessorament financer

 

I recordi que pot consultar-nos sobre qualsevol altra gestió que necessiti.